වාහන බදු සහන වැඩි කරයි - ලීසිං සීමාවේ වෙනසක්

 06/07/2017 - 07:40
25480 reads

රාජ්‍ය සේවකයන්ට සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ ආනයනය කිරීමේදි සහන ලබාදීමට අදාළ රෙගුලාසිවල වෙනසක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් 25000ක  වාහන සඳහා පැවති බදු සහනය සියයට 65 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බව සඳහන්.

ඇමරිකානු ඩොලර් 30,000 ට අඩු වාහන සඳහා වන බදු සහනය සියයට 60ක් වන අතර, සහනදායී බලපත්‍ර මත ලබාගන්නා මෝටර්  රථයක පළමු ලියාපදිංචිය බලපත්‍රලාභියා නමින් පමණක් සිදුකළ යුතුයි.

මේ අතර සියයට 50ක්ව පැවති ආසන 33ට අඩු බස් රථ සඳහා වන ලීසිං ණය සීමාව, සියයට 90 දක්වා වැඩිකර ඇති බව වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරෙන්චිගේ මහතා කියා සිටියා.

එසේම සියයට 50 අගයේ පැවති කුඩා ලොරි රථ සඳහා වන ණය සීමාවද සියයට 70 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවයි හෙතෙම සඳහන් කළේ.

Vehicle Tax relief