බස්නාහිර පළාත් පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමයි

 05/30/2017 - 09:15
4 reads

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ බස්නාහිර පළාත් පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟය නැවත දැනුම් දෙනතුරු කල්දමා තිබෙනවා.
පවතන ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් එම තරඟය කල්දමා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
ලබන ජූනි මස 2 වන දා බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුනා.
මේ අතර,  ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ උසස් වීම් සඳහා ලේඛන පරීක්‍ෂාවට ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් සහභාගී විය නොහැකි නිලධාරියෙකු වේනම්  ඒ සම්බන්ධයෙන් 0112 786 252 යන දුරකතන අංකයට දැනුම්දෙන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉල්ලීමක් කරනවා.
අදාළ ලේඛන පරීක්‍ෂාව ලබන ජූනි 2, 5, 6 සහ 12 යන දිනවලදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව සඳහන්.