හිස්වැසුම් ගැන සංශෝධිත ගැසට් පත්‍රය ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක් මැයි 9 වැනිදා

 05/07/2017 - 11:36
13 reads

යතුරුපැදි හිස්වැසුම් සම්බන්ධයෙන් සංශෝධිත ගැසට් පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් එළඹෙන 09 වන දා පැවැත්වෙන බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව පවසනවා.

එහි සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා සඳහන් කළේ පාර්ශව කිහිපයකින් සිදු කළ ඉල්ලීම් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව පළමු ගැසට් පත්‍රය සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගත් බවයි.