අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලය ලිප්ටන් වට රවුමේ සත්‍යග්‍රහයක

 05/16/2018 - 18:52
3 reads

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලය  ලිප්ටන් වටරවුමේ සත්‍යග්‍රහයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ, බෞද්ධ දර්ශනය සරසවි විෂය මාලාවෙන් කප්පාදු කිරීමේ සැලැස්මක් පවතින බවට චෝදනා කරමින්.

ඔවුන් අද දිනයේ පා ගමනකින් එම ස්තානයට පැමිණි අතර, පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් ද පැවතියා.

උපවාසය ආරම්භ කරමින් අදහස් දැක්වූ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු  රත්තරව්වේ ජිනරතන හිමි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news