ඉංජිනේරුවන් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන් පිරිසකට බ්‍රිතාන්‍ය වීසා ලබාදීම අත්හිටුවයි

 05/16/2018 - 15:20
47 reads

ඉංජිනේරුවන් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන් 1,600 කට වැඩි පිරිසකට බ්‍රිතාන්‍ය වීසා ලබා දීම අත්හිටුවා තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ දෙසැම්බර් සිට මාර්තු දක්වා වූ කාලසීමාව තුළ රැකියා අපේක්ෂාවෙන් ඉල්ලුම් කර තිබූ විදෙස් ශ්‍රමිකයින්ගේ වීසා නිකුත් කිරීම එගෙස අත්හිටුවා ඇති බවයි.

මාසිකව ලබා දෙන වීසා ප්‍රමාණය ඉක්මවා යාම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news