විදෙස් රටවල පුරවැසිභාවය ලැබූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 400කට අද ද්විත්ව පුරවැසිභාවය

 05/16/2018 - 08:33
53 reads

විදෙස් රටවල පුරවැසිභාවය ලබා සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් 400 දෙනෙකුට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය අද දින ප්‍රදානය කරන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
පසුගිය වසර 03 තුළ විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් 32,000ක් පමණ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගෙන ඇති බවයි ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් එම්.එන්. රණසිංහ මහතා පවසන්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news