අගමැති අතින් රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවයට පත්වීම්

 05/14/2018 - 18:21
46 reads

මෙරට වැඩිම අපනයන ආදායම සහ පුද්ගලික ආයෝජන වාර්තා කිරීමට හැකිවුයේ 2017 වසරේ දී වන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවය සඳහා බඳවා ගත් නව නිලධාරීන් වෙත පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයට අද එක්වෙමින්.

ඩොලර් මිලියන 1900ක ආයෝජනය පුද්ගලික අංශයට සේවා අංශ වලට, නිෂ්පාදන අංශ වලට මීට ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ ලැබිලා නෑ. එහෙනම් වැඩිම ප්‍රමාණය අපිට ලැබුනේ 2017. වැඩිම අපනයනය ලැබුනෙත් 2017. වැඩිම පුද්ගලික ආයෝජනයයි වැඩිම අපනයනයයි 2017 ලැබුනේ. අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා 2018 අවුරුද්දේදී ඒ ප්‍රමාණය වැඩිවෙන්න ඕන. ආයෝජනයත් වැඩි වෙනන ඕන. ඒ වගේම අපනයනයත් වැඩිවෙනවා. 2019 වෙනකොට ඒ ප්‍රමාණය තවත් වැඩි කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්වා.

එම අවස්ථාවට එක්වෙමින් අදහස් දැක්වු රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමණාකරණ, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා.

අපිට චෝදනා කරනවා අපි රාජ්‍ය සේවය හකුලන්න, පුංචි කරන්න මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා කියලා. රාජ්‍ය සේවය නැති කරන්න අපි කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නෑ. අපිට ඕන කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක්. අපේ රජය තරම් රාජ්‍ය සේවයට සලකපු කිසිම රජයක් ඉතිහාසයේ තිබ්බේ නෑ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news