රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ යළි උපදියි

 04/17/2018 - 18:13
215 reads

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරය දරණ සමයේ තමන් ආරම්භ කළ මහජන සේවාවන් අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන බව යළිත් වරක් එම ධුරයට පත්කෙරුණු රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඒ, උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී අද වැඩ භාරගනිමින්.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරය දැරූ රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මහතා පසුගිය 12 වැනිදා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයේ දිවුරුම් දුන් අතර ඊට පසු දින යළිත් වරක් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයේ ද දිවුරුම් දුන්නා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news