උත්සව සමයේ මගීන්ගෙන් වැඩි මුදල් අය කළ බස් රථ ගැන පැමිණිලි රැසක්

 04/15/2018 - 15:42
11 reads

උත්සව සමයේදී ඇතැම් බස් රථ රිය සහයකයින් නියමිත ගාස්තුවට වඩා වැඩි මුදල් මගී ජනතාවගෙන් අය කර ගෙන ඇති බවට පැමිණිලි ලැබී ඇතැයි ජාතික ගමනාගමන කොමිසන් සභාව පවසනවා.
එහි සභාපති එච්.හේමචන්ද්‍ර මහතා සඳහන් කළේ එවැනි බස් රථ සම්බන්ධයෙන් වහා පැමිණිලි කිරීමට මගීන් කටයුතු කළ යුතු බවයි.

බස් ගාස්තුවට වැඩි මුදලක් ගෙවනවා නම් 1955ට වාර්තා කරන්න. ඔබ ටිකට් පතක් ඉල්ලා ගන්න දුන් මුදලට සරිලන ගෙවූ ගණනට. බස් රථයේ අංකය දමා ගන්න... නැත්නම් ගමන ආරම්භය සහ අවසානය සටහන්ව තිබිය යුතුයි. වැඩිපුර මුදල් අය කර තිබේ නම් බස් ටිකට් පතත් සමග අපට පැමිණිලි කරන්න. අපි ඒ සම්බන්ධව වහාම කටයුතු කරන්න සූදානම්.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news