ගතවූ පැය 24 තුළ අනතුරු 200 ක්

 04/14/2018 - 13:14
134 reads

ගතවූ පැය 24 ක කාලය තුළ රිය අනතුරු ඇතුලු විවිධ අනතුරු 200 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති බව ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු අංශයේ ජාතික හෙද පුහුණු කිරීමේ නිලධාරිනී පුෂ්පා රම්‍යානි මෙනවිය පවසනවා.
එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සියයට 6ක වැඩිවීමක් බවයි ඇය සඳහන් කරන්නේ.
රතිඤ්ඤා අනතුරු කිසිවක් මෙතෙක් වාර්තාවී නොමැති වුව ද මහා මාර්ගවල සිදුවූ අනතුරු සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති බවයි පුෂ්පා රම්‍යානි මෙනවිය පවසන්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news