මෙම වසරේ සිට ජන සංගණන කාලයේ වෙනසක්

 03/14/2018 - 12:04
13 reads

මෙරට ජනගහනය සම්බන්ධයෙන් වූ තොරතුරු රැස් කිරීම මෙම වසරේ සිට වසර දෙකකට වරක් සිදුකිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

සාමාන්‍යයෙන් ජන හා නිවාස සංගණනයක් වසර දහයකට වරක් පවත්වන අතර මීළඟ සංගණනය 2021 වර්ෂයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා.

ඒ අතර කාලයේදී දෙපාර්තමේන්තුවට යාවත්කාලීන තොරතුරු රැසක් අවශ්‍ය වන බැවින් වසර දෙකකට වරක් අදාළ සංගණනය සිදුකිරීමට නියමිත බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්යය ඒ.ජේ.සතරසිංහ මහතා සඳහන් කරන්නේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news