මහනුවර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සිංහල රාවය සංවිධානයෙන් පොලිස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

 03/14/2018 - 10:19
13 reads

පසුගියදා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතිවු කලහාකාරි සිද්ධියට පොලීසිය නිසි පියවර නොගැනිම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් කොමිසමට අද දිනයේ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන බව සිංහල රාවය සංවිධානය පවසනවා.

එහි මහ ලෙක්ම් මාගල්කන්දේ සුදන්ත හිමියන් NEWS24 වෙත සදහන් කලේ එම චෝදනාවලට එරෙහිව ජාතික පොලිස් කොමිසම මෙතෙක් විමර්ශනයක් සිදු නොකිරිම ද ගැටලු සහගත බවයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news