පාසල් 150කට අදාළව වෘත්තීය විෂය හැදැරීමට සිසුන්ට අවසථාව

 03/14/2018 - 10:14
5 reads

පසුගිය වසරේ මැයි මාසයේ සිට ක්‍රියාවට නංවන ලද වසර 13කට සහතික කළ අධ්‍යාපන වැඩසටහනේ දෙවන අදියර යටතේ තවත් පාසල් 150 කට අදාළව වෘත්තීය විෂය ධාරාව හැදැරීම සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව තවත් සිසුන් 14, 000 ක් ඊට ඇතුළත් කර ගන්නා බවයි එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.

මේ වන විට පළමු අදියර යටතේ වෘත්තීය විෂයන් 26 කට අදාළව පාසල් 42 ක සිසුන් 2,400 දෙනෙකු අධ්‍යාපනය ලබනවා.

මෙම වැඩසටහන සඳහා අවශ්‍ය නවක ගුරුවරුන් 2,100 දෙනෙකු මැයි මාසය වන විට බඳවා ගැනීමට ද කටයුතු යොදා ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් හෝ අසමත් සියලු සිසුන්ට මෙම වෘත්තිය විෂය ධාරා යටතේ 13 වසරක අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථාව හිමිවනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news