එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුබද්ධ ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බල ශක්ති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අද දිවයිනට

 03/14/2018 - 10:06
3 reads

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුබද්ධ ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බල ශක්ති  ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් යුකියා අමානෝ එක් දින නිල සංචාරයක් සඳහා අද දිවයිනට පැමිණිමට නියමිතව තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආරාධනයකට අනුව ඔහු මෙලෙස දිවයිනට පැමිණෙන බව සඳහන්.

ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ආයතනය 1957 වසරේ පිහිටුවූ අතර ආරම්භක සාමාජික රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ද ඊට ඇතුළත්.

තම සාමාජික රටවල සමාජ සහ ආර්ථික අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම උදෙසා අවශ්‍ය න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණය හා විද්‍යාව සැපයීම එහි ප්‍රධාන අරමුණයි.

යුකියා අමානෝ සිය සංචාරය අතරතුරදී ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයට අනුබද්ධ ආයතන වන ශ්‍රී ලංකා ගැමා මධ්‍යස්ථාන සහ නිර්විනාශක පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සංචාරයකට ද එක්වීමට නියමිත බව සඳහන්.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news