ග්ලුකෝමා සතියට සමගාමීව එම රෝගීන්ගේ සංඝණනයක්

 03/13/2018 - 09:43
1 read

අක්‍ෂි පරීක්‍ෂාව සඳහා ඉදිරිපත් නොවීම හේතුවෙන් පූර්ණ අන්ධභාවයට පත්විය හැකි ග්ලුකෝමා රෝගීන්ගේ ඉහළ යාමක් පෙන්නුම කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ පවසනවා.

පසුගිය 11 වන දින සිට ග්ලුකෝමා සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, මීට සමගාමීව එම රෝගීන්ගේ සංඝණනයක් සිදු කිරීමට විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

කොළඹ, විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය අක්‍ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ මදුවන්ති දිසානායක මහත්මිය පැවසුවේ කල්ගත වන තුරු ග්ලුකෝමා තත්ත්වය හඳුනාගැනීමට නොහැකි බැවින් රෝග ලක්‍ෂණ පවතීනම් වහාම වෛද්‍ය පරීක්‍ෂාවක් සිදු කර ගත යුතු බවයි.

කොළඹ, විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය අක්‍ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ මදුවන්ති දිසානායක මහත්මිය තවදුරටත් කියා සිටියේ ග්ලුකෝමා වැළඳුනු රෝගීන්ගේ පවුලේ ඥාතීන් පරීක්‍ෂාවක් සිදු කර ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය වන බවයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news