වියළි කාළගුණය හේතුවෙන් අඛණ්ඩ විදුලි සැපයීමට බාධා

 02/14/2018 - 13:26
12 reads

පවතින වියළි කාළගුණය හමුවේ  විදුලි පරිභෝජනය ඉහළ ගොස් ඇති බව විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂනණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ වියළි කාළගුණය හේතුවෙන් ජලාශවල ජල මට්ටම ද පහල බැස ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් ලබන මාසය තුළදී අඛණ්ඩ විදුලි සැපයීමට බාධා මතුවිය හැකි බවයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news