වියළි කාළගුණ තත්ත්වය හමුවේ දිස්ත්‍රික්ක 06ක පුද්ගලයින් ආපදාවට

 02/14/2018 - 10:06
11 reads

පවතින වියළි කාළගුණ තත්ත්වය හමුවේ දිස්ත්‍රික්ක 6ක පවුල් 85, 993 කට අයත් පුද්ගලයින් දෙලක්ෂ 71, 962 දෙනෙකු උග්‍ර ජල හිගයකට මුහුණ පා සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

ඉන් වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වී ඇත්තේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයටයි.

ඒ අනුව පවුල් 62, 828 කට අයත් පුද්ගලයින් දෙලක්ෂ 2, 026 දෙනෙකුපීඩාවට පත්ව සිටින බව සඳහන්.

ඊට අමතරව කුරුණෑගල, අනුරාධපුර, පොලොන්නරුව, මන්නාරම සහ ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව ද පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news