මැතිවරණයේ අවසන් දින කිහිපය තුළ ලංගමයට රුපියල් මිලියන 80 ක ආදායමක්

 02/13/2018 - 12:54
90 reads

පසුගිය මැතිවරණයට අදාළ අවසන් දින කිහිපය තුළ සාමාන්‍යසේවා සැපයිීමෙන් ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 80 ක ආදායමක් උපයා තිබෙනවා.

එම මණ්ඩලයේ ධාවන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ආර්.ටී. චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසුවේ අද සහ හෙට යන දෙදින තුළ සාමාන්‍ය ලාභය ඉක්මවා යනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කරන බවයි.

තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ ධාවන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ආර්.ටී. චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසුවේ මැතිවරණ රාජකාරී කටයුතු සඳහා බස් රථ ලබාදීම වෙනුවෙන් අය විය යුතු ගාස්තුව ඉදිරි දින කිහිපයේදී මැතිවරණ කොමිසම මගින් ලබාදෙනු ඇති බවයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news