වැලිකඩ රැඳවියන් 400ක් අඟුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයට

 02/13/2018 - 12:40
56 reads

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින රැඳවියන් 400 දෙනෙකු අඟුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයට මාරුකර යැවීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ලබන මාසය තුළ දී ඔවුන් එලෙස මාරු කර යැවීමට නියමිතයි.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළ මේ වන විට දැඩි තදබදයක් පවතිනවා.

අලුතින් ඉදි කළ අඟුණකොල පැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 1200 දෙනෙකුට පමණ පහසුකම් සලසාතිබෙනවා.

තංගල්ල බන්ධනාගාරය වසා දමා මේ වන විට එහි රැඳවියන් ද අඟුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයට මාරුකර ඇති බවයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news