ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

 02/13/2018 - 11:13
43 reads

වේයන්ගොඩ සහ ගම්පහ දුම්රිය ස්ථාන අතර දී දුම්රියක් පීලිපැනීමකට ලක්ව තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය ප්‍රමාද වී ඇති බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසුවේ.

අදාළ දුම්රිය  පිළිගත කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news