පළාත් පාලන 250කට අධික ප්‍රමාණයක ප්‍රතිඵල නිකුත්වී අවසන්

 02/11/2018 - 16:05
177 reads

ආයතන 340 ක් වෙනුවෙන් සභිකයන් තොරාපත්කර ගැනීමේ  2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ආයතන 275 ක ඡන්ද ප්‍රතිඵල මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ආයතන 178 ක් ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පළමු ස්ථානයට පැමිණිමට සමත්ව සිටිනවා.

එක්සත් ජතික පක්‍ෂය දැනට මුළු ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙන ආයතන 275 අතුරින් ආයතන 32 ක බලය හිමිකර ගැනීගෙන තිබෙනවා.

පළාත් පාලන ආයතන 31 ක ජය හිමි කර ගෙන ඇත්තේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පළාත් පාලන ආයතන 08 ක බලය හිමි කර ගෙන ඇති අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පළාත් පාලන ආයතන 03 ක බලය හිමි කර ගැනීමට සමත් වුණා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news