අවසන් ප්‍රතිඵල ගැන මැතිවරණ කොමිසමෙන් නිවේදනයක්

 02/11/2018 - 14:35
761 reads

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ අවසන් ප්‍රතිඵල සඳහා තවත් පැය දෙකකට හෝ 3 කට ආසන්න කාලයක් ගත විය හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කරන්නේ ඡන්ද කොට්ඨාස සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන මට්ටමේ ප්‍රතිඵල හා තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල වගුගත කිරීමේ ස්ථානයට ලබා දීමේ ප්‍රායෝගික ගැටළු මතුවී ඇති නිසා එම කාලය මෙලෙස කාලය ගත වන බවයි.

මේ වන විට ප්‍රතිඵල ජන මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කිරීම සඳහා කොමිසන් සභා කාර්යාලයෙන් ප්‍රතිඵල නිකුත්කිරීමේ ස්ථානයට යවා ඇත්තේ ආයතන 200 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක ප්‍රතිඵල පමණක් බව සඳහන්.

ඒ අනුව තවත් පළාත් පාලන ආයතන 140 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක ප්‍රතිඵල සභාපතිවරයා සහතික කළ යුතු වනවා.

පසුව පැතුරුම්පත් හරහා නැවතත් ප්‍රතිඵල වගුගත කිරීමට සිදුවන බව සඳහන්.

මීට පෙර මැතිවරණ කොමිසන් සභාව ප්‍රකාශ කර තිබුණේ  සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම අද මධ්‍යහ්න වන විට අවසන් කිරීමට හැකිවනු ඇති බවයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news