එ.ජා.ප.යේ පසු බෑමට හේතුව ගැන ඇමති කියන දේ

 02/11/2018 - 09:18
1270 reads

දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබාදීමට ප්‍රමාදවීම එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ පසු බෑමට හේතු වී ඇති බව අමාත්‍ය  ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ මේ වන විට නිකුත් වී ඇති මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ  NEWS24 කළ අදහස් විමසීමකදී.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Gamini Jayawickrama Perera. UNP
election
LGE