ඡන්ද ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදවීමට හේතු දක්වා 'මැතිවරණ සභාපති' ජනතාවට ලියයි

 02/11/2018 - 02:11
599 reads

ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාදවීමට හේතුව සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා  සියලු පුරවැසියන්ට විවෘත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

පළාත් පාලන ආයතනවල සමස්ථ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ කිරීමට තවත් සැලකිය යුතු වේලාවක් ගතවනු ඇති බවයි මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා දක්වා සිටින්නේ..

ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල සහ කොට්ඨාසවල ඡන්ද ගණන් කිරීම අවසන් වී ප්‍රතිඵල තේරීම්භාර නිලධාරීන් වෙත ෆැක්ස් සහ දුරකතන ඔස්සේ ලැබී ඇති නමුත්, අතින් ගෙන එන ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ සසඳා බැලීමට තේරීම්භාර නිලධාරීන්ට සිදු වී ඇති බව    සඳහන්.

එකම කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ කිරීමේ දී තැපැල් ඡන්ද එකතු කර ප්‍රකාශ කර ඇති නමුත් සමහර ස්ථානවල තේරීම්භාර නිලධාරීන්ට ෆැක්ස් මගින් එවා ඇත්තේ ප්‍රතිඵල වාර්තා දෙකෙන් එකක් පමණක් නිසා සමස්ථ ප්‍රතිඵලය සකස් කිරීමේදී නැවතත් පරීක්‍ෂා කිරීමට තේරීම්භාර නිලධාරීන්ට සිදුව තිබෙනවා.

එමෙන්ම පළාත් පාලන ආයතනයක සියලු කොට්ඨාසවල ප්‍රතිඵල තේරීම්භාර නිලධාරීන් විසින් දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් කරන තෙක් එම පළාත් පාලන ආයතනයේ සමස්ථ ප්‍රතිඵලය මාධ්‍ය වෙත නිදහස් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news