ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම - සියයට 65යි

 02/10/2018 - 19:32
91 reads

අද පෙරවරු 07.00ට ආරම්භ වු පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම පස්වරු 04.00ට අවසන් වුණා.

ඒ අනුව මේ වනවිට ඡන්දය ගණන් කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙන බවයි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ.

සුළු  සිද්ධීන් කිහිපයක් හැරුණු විට ඡන්ද විමසීම සාමකාමීව පැවැති බව සඳහන්.

පළාත් පාලන ආයතන 340ක් සඳහා සභිකයින් 8328 දෙනෙකු තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා පැවති මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබාසිටි ඡන්ද දායකයන් සංඛ්‍යාව එක් කෝටි පනස් හත් ලක්ෂ හැට දහස් අටසිය හැට හතක්.

මෙවර මැතිවරණයේ දී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 65ක් ලෙස සටහන්ව පැවති බවයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 50කට වැඩි අගයක් ගෙන තිබූ බව  දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී සුනිල් කන්නන්ගර මහතා පවසනවා.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 75ක් ලෙස වාර්තා වී තිබු අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සටහන්වී තිබුණේ සියයට 80ක් ලෙසයි.

මහනුවර සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 65ත් 70ත් අතර  පැවති බව සඳහන්.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 60ක අගයක්.
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 70ක් ලෙස සටහන්ව පැවති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී තුසිත පී. වනිගසිංහ මහතා පැවසුවේ.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 70ක් ලෙස සටහන්ව පැවති බව දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී ප්‍රදීප් රත්නායක මහතා සඳහන් කළා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 75ක්.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය සටහන් කිරීම සියයට 80ක අගයක් ලෙස සටහන් වු බවයි  දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය සඳහන් කළේ.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 85ක ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමක් සටහන්ව තිබු බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී ආර්. එම්. වන්නිනායක මහතා කියාසිටියේ.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 80ක ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමක් පැවති අතර බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එය සටහන්ව තිබුණේ සියයට 65ක් ලෙසයි.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 70ක් ලෙස ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී රෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා පැවසුවේ.

වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 72ක් ලෙස ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරීවරයා සඳහන් කළේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news