ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති ආකාරය ඡායාරූපගත කළ අය මෙන්න

 02/10/2018 - 18:52
515 reads

ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති ආකාරය ඡායාරූපගත කළ පුද්ගලයන් කිහිපදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඒ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කිහිපයකදී.
ඒ පිළිබඳ පොලිස් මූලස්ථානය නිකුත් කළ තොරතුරු පහතින්....

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news