මෙරට ළමා අයිතිවාසිකම් ගැන එක්සත් ජාතීන්ගෙන් ප්‍රකාශයක්

 02/09/2018 - 10:45
45 reads

උතුරු පලාතේ පාසල් තුළින් යුධ හමුදාව සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කර එම පාසල්වල කටයුතු පූර්ණ වශයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු රටවල් කිහිපයක ලමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අධික්ෂණයකින් අනතුරුවයි එක්සත් ජාතින්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් පිලිබද කමිටුව මෙම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.

ළමා අයිතිවාසිකම්, ළමයින් ගණිකා වෘත්තිය සදහා යොදා ගැනිම, අසභ්‍ය  දර්ශන සදහා දරුවන් යොදා ගැනිම සම්බන්දයෙන් මෙහිදි වැඩි අවධානයක් යොමුව තිබෙනවා.

මෙරට දරුවන් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතින්ගේ  ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කමිටු නිර්දේශයන්හි දැක්වෙන්නේ  දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා රජය වැඩි වශයෙන් මැදිහත්විය යුතු බවයි.

විශේෂයෙන් ගැටුම් පැවති කලාපවල දරුවන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය නංවා ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය සුරැකිම සදහා රජය දැඩි ලෙස අවධානය යොමුකල යුතු බව ද එම නිර්දේශවලට ඇතුළත්.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Convention on the Rights of the Child