ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනයට සූදානම්

 02/08/2018 - 21:35
51 reads

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේ වන විට අවසන් වී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් ආර්.එම්.ඒ.එල් රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ හෙට උදෑසන සිට ඡන්ද පෙට්ටි, මධ්‍යස්ථාන වෙත ප්‍රවාහනය  ආරම්භ කරන බවයි.

පළාත් පාලන ආයතන - 341

මැතිවරණය පැවැත්වෙන පළාත් පාලන ආයතන 340
(නඩු කටයුත්තක් නිසා ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දය නොපැවත්වෙයි)

අපේක්ෂකයන් ගණන      -  57219
තෝරා ගැනෙන සංඛ්‍යාව -    8356
ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන             -  13374
ඡන්දය දීමට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්‍යාව 1,57,60,867

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
election