මැතිවරණ රාජකාරි පැහැර හරින නිලධාරීන්ට සිර දඬුවම්

 02/08/2018 - 12:13
12 reads

මැතිවරණ රාජකාරි පැහැර හරින නිලධාරීන්ට සිර දඩුවම් ලබා දීම සඳහා වන ප්‍රතිපාදන, නීතිය තුළ පවතින බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් එම්.එම්. මොහොමඞ් මහතා පැවසුවේ මැතිවරණ කොමිසමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ලබා දී ඇති බලතල අනුව එවැනි නිලධාරීන්ට රුපියල් ලක්ෂයක උපරිමයක් දක්වා දඩ නියම කිරීමේ හැකියාව ද පවතින බවයි.
ඒ අනුව මැතිවරණ රාජකාරිය පැහැර හරින නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව ද එම්.එම්. මොහොමඞ් මහතා ප්‍රකාශ කළා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news