අඟුලාන අනාරක්ෂිත දුම්රිය මාර්ගකට ආරක්ෂිත වැටක්

 02/08/2018 - 08:30
13 reads

අඟුලාන අනාරක්ෂිත දුම්රිය මාර්ගකට ආරක්ෂිත වැටක් ඉදි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා දුම්රිය උප දෙපාර්තමේන්තු තුනකින් යුත් කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා.

එම අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ පසුගිය දා සිදු වූ අනතුරක් හේතුවෙන් පුද්ගලයින් සිව්දෙනෙකු මියගියා.

ඒ අනුව, කඩිනමින් එම ස්ථානයට ආරක්ෂිත වැටක් ඉදි කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරි එස්.එම්. අබේවික්‍රම මහතා පැවසුවේ.

දුම්රිය උප දෙපාර්තමේන්තු වන  සංඥා අංශය, ධාවන බල අංශය, මාර්ග නඩත්තු අංශය මේ සඳහා පත් කළ කමිටුවට සම්බන්ධ බව  දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ප්‍රකාශ කළා.

ඇතැම් දුම්රිය මාර්ගවලට දමා ඇති යකඩ වැටවල් සොරුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක්ව ඇති බව ද එස්.එම් අබේවික්‍රම මහතා කියා සිටියා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news