මැතිවරණ කොමිසම පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි

 02/08/2018 - 08:29
7 reads

පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනවල සිසුන්ට ඡන්දය භාවිත කිරීමට හැකිවන පරිදි දේශන හා විභාග සැලසුම් කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිසම අදාළ පුද්ගලයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

එම කොමිසම සඳහන් කළේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනවල අධ්‍යාපනය ලබන ඇතැම් සිසුන්ට විභාග සහ සම්මන්ත්‍රණ හේතුවෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව නොලැබී ඇති බවට වාර්තා වී ඇති බවයි.

මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඡන්ද විමසීම පැවත්වෙන දින දේශන හා විභාග සැලසුම් කිරීමේදී වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙස පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන ප්‍රධානීන්ගෙන් මැතිවරණ කොමිසම ඉල්ලීමක් කරනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news