විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් සහිත ඡන්ද දායකයන්ට පහසුකම් සළසන්න

 02/07/2018 - 17:28
5 reads

ඡන්දය භාවිත කිරිම සියලූ පුරවැසියන්ට කිසිදු වෙනස්කමකින් තොරව හිමි විය යුතු අයිතිවාසිකමක් වන බැවින් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුරවැසියන්ටද එකි අයිතිය ලැබීම තහවුරු කරන මෙන් පැෆරල් සංවිධානය ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඡන්දය භාවිත කිරිම සදහා සියලූම පහසුකම් ලබා දීමට නොහැකි වුවද ඔවුන්ගේ හඩඳ පලාත් පාලන ආයතනය තුළ නියෝජනය වීම සදහා පෙබරවාරි 10 ඡන්දය භාවිත කිරිමට අවශ්‍ය උපරිම පහසුකම් සලසන ලෙසයි පැෆරල් සංවිධානය   කියා සිටියේ.  

මැතිවරණ ක‍්‍රියාවලියට ග‍්‍රාම නිලධාරිවරයාගේ සිට සියලූම රාජ්‍ය නිලධාරින්ගෙන් ඔවුන් මෙම ඉල්ලීම කර ඇත්තේ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්.

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ට ඡන්දය භාවිත කිරිමේදී ශාරිරික හෝ මානසික පීඩාවන් ඇති නොවන ආකාරයට කටයුතු කරන මෙන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටිනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news