රැකී රක්ෂා සදහා පිටත්ව යාමේ චාරිත්‍රය හෙට

 04/16/2017 - 18:08
211 reads

සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්දේ තවත් වැදගත් නැකත් චාරිත්‍රයක් වන  රැකී රක්ෂා සදහා පිටත්ව යාමේ චාරිත්‍රය හෙට දින පූර්වභාග 6 යි 28 ට යෙදී තිබෙනවා.
සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දීකිරි හා ගිතෙල් මිශ්‍ර කිරිබත් අනුභව කර උතුර දිශාව බලා පිටත්ව යාම මැනවි බවයි නැකැත් පත්‍රයේ සඳහන් වන්නේ.