අලුත් අවුරුදු උත්සව සමයේ දී අධිවේගී මාර්ග තුළින් ලැබූ ආදායම සියයට 25කින් පමණ ඉහළට

 04/16/2017 - 18:59
10 reads

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ අලුත් අවුරුදු උත්සව සමයේ දී අධිවේගී මාර්ග තුළින් ලැබූ ආදායම සියයට 25කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බව දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ එස්.ඕපනායක මහතා පවසනවා.
උත්සව සමයේ දී  අධිවේගී මාර්ගවල ධාවනය වූ වාහන සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 06කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් බවයි හෙතෙම සඳහන් කළේ.

 

Highway
Sri Lanka