හම්බන්තොට වරාය ආයෝජනයේ දෙවන කොටස් මුදල හිමිවෙයි

 01/14/2018 - 15:41
4 reads

හම්බන්තොට වරාය ආයෝජනයේ දෙවන කොටස් මුදල ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 97 යි දශම 3 ක් චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී තිබෙනවා.

චයිනා මර්චන්ට් පෝට් හෝල්ඩින්ස් සමාගම අදාළ මුදල ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙත ලබාදී ඇති බවයි වරාය අධිකාරිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේ.

හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධනය සඳහා වන ආයෝජනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය හා චයිනා මර්චන්ට් පෝට් හෝල්ඩින්ස් සමාගම පසුගිය දෙසැම්බර් 09 වනදා ගිවිසුමකට එළැඹුණා.

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රථම අදියර යටතේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 389.4 ක් මීට පෙර වරාය අධිකාරිය වෙත ලබාදී තිබෙනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news