"දූෂිත දේශපාලනඥයන් 23 හෙළිවෙයි"

 01/14/2018 - 10:09
43 reads

බරපතල වංචා දූෂණවලට සම්බන්ධ දේශපාලනඥයන් කවුරුන්ද යන්න ලබන 23 වනදා රටට හෙළි වනු ඇති බව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පවසනවා.

බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට චෝදනා එල්ල කළ ද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු රැසක් ද වංචා දූෂණවලට සම්බන්ධ බවයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
P. Harrison
UNP
JVP
SLEP
election
Parliament
bond commision