බේරේ වැව ආශ්‍රිත ඇවිදින මංතීරු ලබන මස ජනතා අයිතියට

 01/13/2018 - 17:23
6 reads

බේරේවැව ආශ්‍රිතව ඉදිකළ ඇවිදින මංතීරු ව්‍යාපෘතිය ලබන මාසයේදී ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
කොළඹ නගරය සංචාරක ආකර්ෂණීය නගරක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් අදාළ ව්‍යාපෘතිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසිනුයි ආරම්භ කරනු ලැබුවේ.
ලේක හවුස් වටරවුමේ සිට නෙළුම් කුළුණ දක්වා වූ කොටසේ ඇවිදින මංතීරු පළමු අදියර යටතේ විවෘත කරනු ඇති.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news