"එ.ජා.ප.යේ පසුපෙළ මන්ත්‍රී පිරිසක් නිදහස් පක්ෂයට එනවා"

 01/13/2018 - 14:22
13 reads

එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපේක්ෂා කරන කිසිවක් සිදු කළ නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ටී.බී. ඒකනායක මහතා සඳහන් කරනවා.

එමෙන්ම මේ වනවිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ එක්වීමට නියමිත බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
UNP
T.B. Ekanayaka
SLFP