ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ වූ පස් අවුරුදු සැලැස්ම සකස් කර අවසන්

 01/13/2018 - 11:12
9 reads

ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ වූ පස් අවුරුදු සැලැස්ම මේ වන විට සකස් කර අවසන් බව විෂය භාර අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ ඒ සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනිමට කටයුතු කර කරන බවයි.

සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි  භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම පස් අවුරුදු සැලැස්ම එළිදැක්විමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ආපදා කළමනාරණය සදහා වූ පස් අවුරුදු සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරිමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
disaster manegment
Anura Piyadarshana Yapa