දින 10ට ඩෙංගු රෝගීන් 1300ක්

 01/12/2018 - 14:49
8 reads

වසරේ ගත වු කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1300ක් පමණ වාර්තා වී ඇතැයි ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසනවා.

බස්නාහිර හා උතුරු පළාතෙන් රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළ අගයක් පෙන්නුම් කරන බවයි එම  ඒකකය සඳහන් කළේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news