විරෝධතාවක් නිසා කොළඹ ඕල්කට් මාවත අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්

 01/10/2018 - 12:43
6 reads

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ ඕල්කට් මාවත අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතින බව පොලීසිය පවසනවා.
මේ හේතුවෙන් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසටයි පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news