අලුත් ක්‍රමයෙන් පරාද වන අපේක්ෂකයකු ලැයිස්තුවෙන් සභිකයකු විය හැකියි

 01/10/2018 - 11:11
6 reads

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ නව ක්‍රමය අනුව කිසියම් කොට්ඨාසයකට තරඟ කොට පරාජයට පත්වන අපේකෂකයකු වුවද ලැයිස්තුවෙන් සභිකයකු ලෙස පත්කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.
එවැනි සභිකයකු පත් කිරීම සඳහා නම් කිරීමේ බලය ඒ ඒ දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරුන්ට පැවරෙන බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරන්නේ.
මීට අමතරව ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනවල සභිකධූර සඳහා පත්වීමට නම්කර ලැයිස්තුවේ සිටින අපේකෂකයින් අතර කුමන අපේක්ෂකයින් පත්කරන්නේද යන්න තීන්දු කිරීමේ බලය ද දේශපාලන පක්ෂ ලේකම් වරුන්ට ලැබෙන බව ද මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළා.
 
 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news