පාසල් නිල ඇඳුම් වවුචර් පත්වල වලංගු කාල සීමාව දීර්ඝ කෙරේ

 01/09/2018 - 19:16
5 reads

පසුගිය වසරේදී පාසල් නිල ඇඳුම් ලබා ගැනීමට නිකුත් කළ වවුචර්පත්වල වලංගුකාල සීමාව දීර්ඝ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව එය ජනවාරි 30 දක්වා දිගු කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ.
අදාළ වලංගු කාලය පසුගිය දෙසැම්බර් මස 31 න් අවසන්වීමටයි නියමිතව තිබුණේ.
මෙතෙක් වවුචර් පත් ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ සිසුන්ට සිදුවන අපහසුතාව සළකා බලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත මෙලෙස වව්චර්පත්වල වලංගු කාලය  දීර්ඝ කර ඇති බව සඳහන්.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news