ක්ෂේත්‍ර රැසක සේවක පුරප්පාඩු ලක්ෂ 5ක්

 01/09/2018 - 18:01
4 reads

මෙරට විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි ලක්ෂ 5කට ආසන්න සේවක පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවක් පවතින බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
එම දෙපාර්තමේන්තුව කළ සමීක්ෂණයකදි අනාවරණ වී ඇත්තේ හාර ලක්ෂ 97, 302ක පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවක් පවතින බවයි.
ඉහළම සේවක ඉල්ලුමක් මහන මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් සඳහා වාර්තා වී ඇති බව සඳහන්.
දෙවනුව වැඩිම ඉල්ලුමක් පවතින්නේ ආරක්ෂක නියාමකයින් සඳහායි.
ඊට අමතරව යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදීන්, ගිණූම්කරණ සහාය වෘත්තිතයින් සහ හෙද වෘත්තිකයින් සඳහා ද ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින බවයි ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news