නීතීඥ සංගමයේ නිලවරණය පෙබරවාරි 20

 01/08/2018 - 10:41
7 reads

ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ නිලවරණය පෙබරවාරි මස විසි වන දින පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

එම සංගමයේ ලේකම් නීතිඥ අමල් රන්දෙනිය මහතා සඳහන් කළේ ඊට අදාළව නාමයෝජනා බාරගැනීම ජනවාරි මස 10 වැනිදා සිදුකිරීමට නියමිත බවයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Bar Association of Sri Lanka