ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති එකමුතුවට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශ ලේකම්ගෙන් කැඳවීමක්

 01/06/2018 - 16:23
1 read

සිය ගැටලු සඳහා සාකච්ඡා කිරීමට ලබන සඳුදා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගෙන් කැඳවීමක් ලැබී ඇති බව ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තිය සමිති එකමුතුව පවසනවා.
එහි කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර මහතා කියා සිටියේ එම සාකච්ඡාව සාර්ථක  වුවහොත් ලබන  බදාදා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වැඩවර්ජනය අත්හිටුවිමට කටයුතු කරන බවයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news