ජාතික මට්ටමේ විභාගවලට පොදු විභාග අංකයක්

 12/17/2017 - 13:52
13 reads

ජාතික ශිෂ්‍ය දත්ත පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ යටතේ ජාතික මට්ටමේ සෑම විභාගයක් සඳහා ම සිසුවෙකුට පොදු විභාග අංකයක් ලබා දෙන බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සරත් පූජිත මහතා සඳහන් කළේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
exam number