අමාත්‍යාංශ දෙකකට නව ලේකම්වරු පත් කෙරේ

 12/07/2017 - 18:45
14 reads

අමාත්‍යාංශ දෙකක් සඳහා නව ලේකම්වරු පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ආර්.එම්.ඩී.බී මීගස් මුල්ල මහතා පත් කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේ.

තිරසර සංවර්ධන සහ වනජීවි අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ඩග්ලස් නානායක්කාර මහතා පත් කර ඇති බව සඳහන්.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news