බිමල් රත්නායක පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇමති පුටුවලට කතා කරයි

 12/07/2017 - 13:27
56 reads

විපක්ෂය විසින් යොමු කරන ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ලබාදීමට අමාත්‍යවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට නොපැමිණීම බරපතල ගැටළුවක් වන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා පැවසුවේ මෙම තත්ත්වය මත පාර්ලිමේන්තුව තුළ ප්‍රශ්න කිරීමෙන් පළක් නොවන බවයි.
කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්තාපන හා නැවත පදිංචි කිරීමේ සහ හින්දු ආගමික කටයුතු යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ මේ වන විට විවාදයට ගනු ලබනවා.
ඊට අමතරව ජාතික සහජීවනය සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා මෙන්ම ජාතික ඒකාබද්ධ සහ ප්‍රතිසංධාන යන අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂ ද අද විවාදයට ගැනීමට නියමිතයි.
විවාදයට එක්වෙමින් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසුවේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය ඉදි කිරීමේදී ඉඩම් අහිමිවූවන්ට වන්දි ලබාදීම සඳහා මේ වන විට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බවයි.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා ද සංවාදයට එක්වුණා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news