ආහාර ද්‍රව්‍ය 4ක උපරිම මිල ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

 12/07/2017 - 11:27
180 reads

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය මේ වනවිට නිකුත් කර තිබෙනවා.
පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති මෙම ගැසට් නිවේදනයට අනුව පොල් ගෙඩියක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 75ක්.
මයිසූර් පරිප්පු කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 130ක් ලෙසයි අදාළ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ.
එමෙන්ම කට්ටා කරවල කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් දහසක් ලෙසත් සාලයා කරවල කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 425ක් ලෙසත් එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news